Näennäiskansiot-ominaisuussivulla voit hallita sovelluksen näennäiskansioiden luetteloa.

Lajittele luettelo napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Sovelluksen polku

Näyttää sovelluksen, joka sisältää näennäiskansion.

Näennäispolku

Näyttää URL-osoitteen näennäispolun, jonka välityksellä näennäiskansiota käytetään.

Fyysinen polku

Näyttää sen kansion fyysisen polun, jossa näennäiskansion sisältö sijaitsee.

Käyttäjätieto

Näyttää mukautetun käyttäjätiedon (jos määritetty) käyttäjänimen, jota käytetään näennäiskansioon yhdistetyn fyysisen kansion sisällön avaamisessa. Jos käyttäjätieto jätetään tyhjäksi, sisältö avataan läpivientitodennusta käyttäen.

Toiminnot-ruudun elementit

Seuraavassa taulukossa on kuvattu toiminnot, jotka ovat käytettävissä, kun yhteys palvelimeen on muodostettu. Kun yhteys sivustoon tai sovellukseen on muodostettu ja näennäiskansio valitaan Näennäiskansiot-sivulla, vain toiminto Selaa on käytettävissä.

Elementin nimiKuvaus

Lisää näennäiskansio

Avaa Lisää näennäiskansio -valintaikkunan, jossa voit lisätä näennäiskansion.

Määritä näennäiskansioiden oletusasetukset

Avaa Määritä näennäiskansioiden oletusasetukset -valintaikkunan, jossa voit määrittää kaikkia nykyisellä tasolla tai sen alapuolella olevia näennäiskansioita koskevat oletusasetukset.

Selaa

Avaa valittuun näennäiskansioon liittyvän fyysisen kansion (Resurssienhallinnassa).

Muokkaa käyttöoikeuksia

Avaa Windowsin Ominaisuus-valintaikkunan fyysiselle kansiolle, joka liittyy valittuun näennäiskansioon.

Poista

Poistaa valitun kohteen ominaisuussivun luettelosta.

Selaa

Avaa valitun näennäiskansion Internet-selaimessa.

Perusasetukset

Avaa Muokkaa näennäiskansiota -valintaikkunan, jossa voit muokata valitun näennäiskansion luonnin yhteydessä määritettyjä asetuksia.

Lisäasetukset

Avaa Lisäasetukset -valintaikkunan, jossa voit määrittää lisäasetuksia valitulle näennäiskansiolle.

Katso myös


Sisällys