Voit käyttää perustodennusta vaatiaksesi käyttäjiltä kelvollista käyttäjänimeä ja salasanaa sisällön käyttämistä varten. Suurin osa selaimista tukee tätä todennusmenetelmää, ja se toimii palomuurien ja välityspalvelinten kanssa. Perustodennuksen huono puoli on se, että se lähettää heikosti salattuja salasanoja verkossa. Perustodennusta tulisi käyttää vain silloin, kun tiedät, että yhteys asiakkaan ja palvelimen välillä on suojattu.

Poista anonyymi todennus käytöstä, jos käytät perustodennusta. Ensimmäinen pyyntö, jonka kaikki selaimet lähettävät palvelimeen, on pyyntö käyttää palvelimen sisältöä anonyymisti. Jos anonyymia todennusta ei poisteta käytöstä, käyttäjät voivat käyttää palvelimen koko sisältöä, myös rajoitettua sisältöä, anonyymisti.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Perustodennus

Valitse tämä perustodennuksen hallintaa varten.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Ota käyttöön

Ottaa perustodennuksen käyttöön.

Poista käytöstä

Poistaa perustodennuksen käytöstä.

Muokkaa

Näyttää Muokkaa perustodennuksen asetuksia -valintaikkunan, jossa voit määrittää oletustoimialueen ja -alueen. Tämän toiminnon voi suorittaa vain silloin, kun Perustodennus valitaan ominaisuussivun luettelosta.

Katso myös


Sisällys