W3C-kirjaamiskentät-valintaikkunassa voit valita tiedot, jotka haluat sisällyttää lokitiedostoihin. Tämä valintaikkuna on käytettävissä vain, kun valitset Kirjaaminen-ominaisuussivun avattavasta Muoto-luettelosta W3C.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Päivämäärä (päivämäärä)

Kirjaa päivämäärän, jolloin pyyntö on tehty. Oletusarvon mukaan valittuna.

Aika (aika)

Kirjaa UTC-muodossa kellonajan, jolloin pyyntö on tehty. Oletusarvon mukaan valittuna.

Asiakkaan IP-osoite (c-ip)

Kirjaa pyynnön tehneen asiakkaan IP-osoitteen. Oletusarvon mukaan valittuna.

Käyttäjänimi (cs-käyttäjänimi)

Kirjaa sen todennetun käyttäjän nimen, joka on käyttänyt palvelinta. Anonyymit käyttäjät ilmaistaan yhdysmerkillä. Oletusarvon mukaan valittuna.

Palvelun nimi (s-sivustonimi)

Kirjaa asiakkaassa tapahtuman kirjaamishetkellä käynnissä olleen Internet-palvelun ja esiintymän numerot.

Palvelimen nimi (s-tietokoneennimi)

Kirjaa sen palvelimen nimen, jossa lokimerkintä on luotu.

Palvelimen IP-osoite (s-ip)

Kirjaa sen palvelimen IP-osoitteen, jossa lokimerkintä on luotu. Oletusarvon mukaan valittuna.

Palvelimen portti (s-portti)

Kirjaa sen palvelimen portin numeron, joka on määritettynä palvelulle. Oletusarvon mukaan valittuna.

Menetelmä (cs-menetelmä)

Kirjaa HTTP-menetelmän, esimerkiksi menetelmän GET, jota käytetään pyynnössä. Oletusarvon mukaan valittuna.

URI-runko (cs-uri-runko)

Kirjaa URI (Uniform Resource Identifier) -tunnisteen, joka on toiminnon kohteena. Esimerkki: Default.htm. Oletusarvon mukaan valittuna.

URI-kysely (cs-uri-kysely)

Kirjaa kyselyn, jota asiakas mahdollisesti yritti suorittaa. URI-kyselyä edellyttävät vain dynaamiset sivut. Oletusarvon mukaan valittuna.

Protokollan tila (sc-tila)

Kirjaa HTTP-tilan koodin. Oletusarvon mukaan valittuna.

Protokollan alitila (sc-alitila)

Kirjaa HTTP-alitilan koodin. Oletusarvon mukaan valittuna.

Win32-tila (sc-win32-tila)

Kirjaa Windows-tilan koodin. Oletusarvon mukaan valittuna.

Tavuja lähetetty (sc-tavuja)

Kirjaa palvelimen lähettämien tavujen määrän.

Tavuja vastaanotettu (cs-tavuja)

Kirjaa palvelimen vastaanottamien tavujen määrän.

Kesto (kesto)

Kirjaa toiminnon keston millisekunteina. Oletusarvon mukaan valittuna.

Protokollan versio (cs-versio)

Kirjaa asiakkaan käyttämän protokollan (joka voi olla HTTP tai FTP) version.

Isäntä (cs-isäntä)

Kirjaa isännän mahdollisen otsikkonimen.

Huomautus

Määrittämäsi WWW-sivuston isäntänimi saattaa näkyä lokitiedostoissa eri muotoisena, koska isäntänimet kirjataan HTTP.sys-tiedostoon punycode-muodossa.

Käyttäjän agentti (cs(Käyttäjän agentti))

Kirjaa selaimen, josta pyyntö saapui. Oletusarvon mukaan valittuna.

Eväste (cs(Eväste))

Kirjaa (mahdollisesti) lähetetyn tai vastaanotetun evästeen sisällön.

Viittaaja (cs(Viittaaja))

Kirjaa sivuston, jossa käyttäjä viimeksi vieraili ja jossa on linkki nykyiseen sivustoon.

Katso myös


Sisällys