Okno dialogowe Pola rejestrowania W3C umożliwia wybieranie informacji, które mają być zawarte w plikach dziennika. To okno dialogowe jest dostępne tylko w przypadku wybrania pozycji W3C z listy rozwijanej Format na stronie funkcji Rejestrowanie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Data (date)

Rejestruje datę wystąpienia żądania. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Godzina (time)

Rejestruje godzinę wystąpienia żądania w skoordynowanym czasie uniwersalnym (UTC). Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Adres IP klienta (c-ip)

Rejestruje adres IP komputera klienckiego, z którego wysłano żądanie. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Nazwa użytkownika (cs-username)

Rejestruje nazwę uwierzytelnionego użytkownika, który uzyskał dostęp do serwera. Użytkownicy anonimowi są oznaczeni dywizem. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Nazwa usługi (s-sitename)

Rejestruje nazwę i numer wystąpienia usługi internetowej, która była uruchomiona na komputerze klienckim w chwili zarejestrowania zdarzenia.

Nazwa serwera (s-computername)

Rejestruje nazwę serwera, na którym został wygenerowany wpis pliku dziennika.

Adres IP serwera (s-ip)

Rejestruje adres IP serwera, na którym został wygenerowany wpis pliku dziennika. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Port serwera (s-port)

Rejestruje numer portu serwera skonfigurowany dla usługi. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Metoda (cs-method)

Rejestruje metodę HTTP użytą w żądaniu, np. GET. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Trzon URI (cs-uri-stem)

Rejestruje identyfikator URI, który jest elementem docelowym akcji, np. Default.htm. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Zapytanie URI (cs-uri-query)

Rejestruje zapytanie (jeśli takie wystąpiło), które klient próbował wykonać. Zapytanie URI jest wymagane tylko w przypadku stron dynamicznych. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Stan protokołu (sc-status)

Rejestruje kod stanu HTTP. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Stan podrzędny protokołu (sc-substatus)

Rejestruje kod stanu podrzędnego HTTP. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Stan Win32 (sc-win32-status)

Rejestruje kod stanu systemu Windows. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Bajty wysłane (sc-bytes)

Rejestruje liczbę bajtów wysłanych przez serwer.

Bajty odebrane (cs-bytes)

Rejestruje liczbę bajtów odebranych przez serwer.

Czas zajętości (time-taken)

Rejestruje czas wykonywana akcji w milisekundach. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Wersja protokołu (cs-version)

Rejestruje wersję protokołu (HTTP lub FTP) używanego przez klienta.

Host (cs-host)

Rejestruje nazwę nagłówka hosta, jeśli taka wystąpiła.

Uwaga

W plikach dziennika nazwa hosta skonfigurowana dla witryny sieci Web może wyglądać inaczej, ponieważ sterownik HTTP.sys rejestruje nazwy hosta przy użyciu formatu z kodowaniem punycode.

Agent użytkownika (cs(User-Agent))

Rejestruje przeglądarkę, od której nadeszło żądanie. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Plik cookie (cs(Cookie))

Rejestruje zawartość wysłanego lub odebranego pliku cookie, jeśli taki wystąpił.

Odnośnik (cs(Referer))

Rejestruje ostatnią witrynę odwiedzoną przez użytkownika. Witryna ta zawiera łącze do witryny bieżącej.

Zobacz też


Spis treści