Okno dialogowe Ustawienia domyślne witryny FTP umożliwia określanie domyślnych ustawień witryn FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Zezwalaj na UTF8

Określa, czy kodowanie UTF8 ma być dozwolone. (Dotyczy to również nazw plików UTF8).

Wartość domyślna to True.

Uruchom automatycznie

Określa, czy witryna ma zostać uruchomiona po jej utworzeniu, czy wraz z uruchomieniem usług IIS. Uruchomienie witryny powoduje ustawienie dla tej właściwości wartości „prawda”, a zatrzymanie — „fałsz”.

Wartość domyślna to True.

Limit czasu kanału kontrolnego

Określa limit czasu (w sekundach), po którym sesja FTP jest automatycznie rozłączana z powodu braku aktywności.

Wartość domyślna to 120.

Limit czasu kanału danych

Określa limit czasu (w sekundach), po którym kanał danych jest automatycznie rozłączany z powodu braku aktywności.

W przypadku użycia domyślnych limitów czasu zarówno dla kanału kontrolnego, jak i kanału danych, kanał danych zostaje rozłączony jako pierwszy, a następnie sesja zostaje rozłączona, jeśli brak aktywności przedłuży się na następne 120 sekund.

Wartość domyślna to 30.

Wyłącz buforowanie gniazda

Określa, czy jest używane buforowanie gniazda dla witryn rozróżnianych na podstawie adresu IP, a nie numeru portu lub nazwy hosta.

Wartość domyślna to False.

Maksymalna liczba połączeń

Określa maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń z serwerem.

Wartość domyślna to 4294967295.

Resetuj przy maksymalnej liczbie połączeń

Określa, czy sesja FTP ma zostać rozłączona w przypadku wysłania odpowiedzi informującej o maksymalnej liczbie połączeń.

Wartość domyślna to False.

Dziennik operacji Listen serwera

Określa liczbę oczekujących gniazd, które mogą być umieszczone w kolejce.

Wartość domyślna to 60.

Limit czasu braku uwierzytelnienia

Określa limit czasu (w sekundach) między nawiązaniem nowego połączenia a próbą uwierzytelnienia.

Wartość domyślna to 30.


Spis treści