In het dialoogvenster Standaardwaarden FTP-site kunt u de standaardwaarden voor FTP-sites instellen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

UTF8 toestaan

Hiermee wordt aangegeven of UTF8-activiteiten moeten worden toegestaan (met inbegrip van UTF8-bestandsnamen).

De standaardinstelling is True.

Automatisch starten

Hiermee wordt aangegeven of de site moet worden gestart bij het maken of zodra u IIS start. Bij het starten van een site wordt deze eigenschap ingesteld op True; bij het stoppen van site op False.

De standaardinstelling is True.

Time-out besturingskanaal

Hiermee wordt in seconden aangegeven na hoeveel tijd de verbinding met een FTP-sessie automatisch vanwege inactiviteit wordt verbroken.

De standaardwaarde is 120.

Time-out gegevenskanaal

Hiermee wordt in seconden aangegeven na hoeveel tijd de verbinding met een gegevenskanaal automatisch vanwege inactiviteit wordt verbroken.

Als u de standaardtime-outs gebruikt voor zowel het besturingskanaal als het gegevenskanaal, wordt het eerst de verbinding met het gegevenskanaal wordt verbroken, waarna, als er na 120 seconden nog steeds geen activiteit is, de verbinding met de sessie wordt verbroken.

De standaardwaarde is 30.

Socketpooling uitschakelen

Hiermee wordt aangegeven of socketpooling wordt gebruikt voor sites die worden herkend aan het IP-adres in plaats van aan het poortnummer of de hostnaam.

De standaardinstelling is False.

Maximum aantal verbindingen

Hiermee wordt het maximum aantal gelijktijdige verbindingen met een server aangegeven.

De standaardwaarde is 4294967295.

Opnieuw instellen bij maximum aantal verbindingen

Hiermee wordt aangegeven of de verbinding met een FTP-sessie moet worden verbroken wanneer de reactie op het maximum aantal verbindingen wordt verzonden.

De standaardinstelling is False.

Luisterregister van de server

Hiermee wordt het aantal uitstaande sockets aangegeven dat in de wachtrij kan worden gezet.

De standaardwaarde is 60.

Time-out niet-geverifieerd

Hiermee wordt de time-out (in seconden) aangegeven tussen het moment waarop een nieuwe verbinding wordt gemaakt en het moment waarop de verificatiepoging wordt gestart.

De standaardwaarde is 30.


Inhoudsopgave