Met het dialoogvenster Overdracht kopiëren kunt u sites en toepassingen selecteren waarnaar u aangepaste overdrachtmodi kunt kopiëren voor functies in IIS-beheer. U kunt aangepaste overdrachtmodi kopiëren van de ene naar de andere site wanneer u verbinding hebt gemaakt met een server in IIS-beheer en aangepaste overdrachtmodi kopiëren van de ene naar de andere toepassing wanneer u verbinding hebt gemaakt met een site in IIS-beheer.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Site_name of application_name

Schakel het selectievakje naast de site(s) of toepassing(en) in waarop u de aangepaste overdrachtmodi wilt toepassen die u hebt geconfigureerd op de pagina Aangepaste siteoverdracht of Aangepaste toepassingsoverdracht.

Zie ook


Inhoudsopgave