Met de functiepagina Werkprocessen kunt u een lijst met werkprocessen beheren die worden uitgevoerd in groepen van toepassingen op een webserver. U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam voor groep van toepassingen

Hier wordt de naam van de groep van toepassingen weergegeven. In web-gardens of als u een werkproces hebt dat wordt afgesloten op hetzelfde moment dat een ander werkproces wordt gestart, kan eenzelfde groep van toepassingen vaker in het raster worden weergegeven om aan te geven dat er verschillende werkprocessen actief zijn in die groep van toepassingen.

Proces-id

Hier wordt de id voor het werkproces weergegeven.

Status

Hier wordt de status van een proces, zoals Wordt gestart, Actief of Wordt gestopt, weergegeven.

CPU %

Hier wordt het percentage weergegeven van de tijd dat het werkproces de CPU heeft gebruikt sinds de laatste keer dat gegevens zijn bijgewerkt. Dit komt overeen met CPU-gebruik in Windows Taakbeheer.

Privé-bytes (kB)

Hier wordt de huidige geheugengrootte weergegeven die is vastgelegd door een werkproces. Dit geheugen kan niet worden gedeeld met andere processen. Dit komt overeen met Grootte van virtueel geheugen in Windows Taakbeheer.

Virtuele bytes (kB)

Hier wordt de huidige grootte weergegeven van de virtuele adresruimte voor een werkproces.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Huidige aanvragen weergeven

Hiermee opent u de functiepagina Aanvragen waarop u de aanvragen kunt bekijken die momenteel worden verwerkt in de geselecteerde groep van toepassingen.

Zie ook


Inhoudsopgave