Met de functiepagina Sites kunt u een lijst met sites op een webserver beheren.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen. Als u wilt zoeken in de lijst, typt u zoekcriteria in het vak Filter en vouwt u de lijst Start uit om het veld te selecteren waarop u wilt zoeken. Klik vervolgens op Start of druk op ENTER. Klik op Alles tonen om de filtercriteria te verwijderen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de unieke naam van de site weergegeven.

Id

Hier wordt de unieke id van de site weergegeven.

Status

Hier wordt weergegeven of de site is gestart of wordt foutinformatie weergegeven als er een probleem is met de site en deze niet kan worden gestart. Als een site meerdere protocollen gebruikt, wordt de status voor elk protocol afzonderlijk weergegeven, gevolgd door het protocol tussen haakjes. Een site die gebruikmaakt van het HTTP- of HTTPS-protocol wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven wanneer deze is gestart: Gestart (http).

Binding

Hier worden de binding of bindingen voor de site weergegeven.

Pad

Hier wordt het fysieke pad weergegeven van de map waarin de inhoud van de site is opgeslagen.

Elementen in het deelvenster Acties

Sommige van de acties die in de onderstaande tabel worden beschreven, zijn alleen beschikbaar voor een site als de site een HTTP- of HTTPS-binding heeft. Deze acties worden weergegeven in het deelvenster Acties onder Website beheren.

ElementnaamBeschrijving

Website toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Website toevoegen waarin u een website kunt toevoegen die de HTTP- of HTTPS-protocollen voor communicatie gebruikt.

Standaardopties voor websites instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Standaardopties voor websites instellen waarin u standaardwaarden kunt instellen die van toepassing zijn op websites die u aan de webserver toevoegt.

Bindingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Sitebindingen waarin u sitebindingen kunt toevoegen, bewerken en verwijderen.

Basisinstellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Site bewerken waarin u de instellingen kunt bewerken die zijn opgegeven toen de geselecteerde site werd gemaakt.

Opmerking

U kunt in het dialoogvenster Site bewerken geen bindingen bewerken. Gebruik hiervoor het dialoogvenster met bindingen.

Verkennen

Hiermee opent u de fysieke map voor de site in Windows Verkenner.

Machtigingen bewerken

Hiermee opent u het Windows-dialoogvenster met eigenschappen voor de fysieke map die aan de virtuele hoofdmap van de geselecteerde site is gekoppeld.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Naam wijzigen

Hiermee schakelt u het veld Naam van de geselecteerde site in zodat u de naam van de site kunt wijzigen.

Toepassingen weergeven

Hiermee opent u de functiepagina Toepassingen waarop u de toepassingen kunt bekijken die tot de site behoren.

Virtuele mappen weergeven

Hiermee opent u de functiepagina Virtuele mappen waarop u de virtuele mappen kunt bekijken die tot de hoofdtoepassing van de site behoren.

Opnieuw starten

Hiermee stopt u de geselecteerde site en start u deze opnieuw. Als u een site opnieuw start, is de site tijdelijk niet beschikbaar totdat het opnieuw starten is voltooid.

Starten

Hiermee start u de geselecteerde site.

Stoppen

Hiermee stopt u de geselecteerde site. Als u een site stopt, is deze niet beschikbaar totdat deze wordt gestart.

Bladeren

Hiermee opent u de geselecteerde site in een internetbrowser. Als de site meer dan één binding heeft, worden er meerdere bladerkoppelingen weergegeven.

Geavanceerde instellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde instellingen waarin u geavanceerde instellingen voor de geselecteerde site kunt configureren.

Regels voor het traceren van mislukte aanvragen

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor tracering van mislukte aanvragen voor websites bewerken waarin u traceringsinstellingen voor mislukte aanvragen kunt inschakelen en gerelateerde instellingen voor de geselecteerde site kunt configureren.

Limieten

Hiermee opent u het dialoogvenster Websitelimieten bewerken waarin u de bandbreedte en verbindingslimieten voor de geselecteerde site kunt configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave