Met Verificatie van Active Directory-clientcertificaten kunt u clientcertificaatgegevens toewijzen over veel servers.

Opmerking

Toewijzing met jokertekens met verificatie van AD-clientcertificaten is minder efficiënt dan de eigen jokertekentoewijzing van IIS.

Als u verificatie van AD-clientcertificaten selecteert, kunt u IIS-certificaattoewijzing niet gebruiken voor andere sites die worden gehost op de geselecteerde server.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Verificatie van Active Directory-clientcertificaten

Selecteer deze optie om verificatie van Active Directory-clientcertificaten te beheren.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Inschakelen

Hiermee schakelt u verificatie van Active Directory-clientcertificaten in.

Uitschakelen

Hiermee schakelt u verificatie van Active Directory-clientcertificaten uit.

Zie ook


Inhoudsopgave