Met het dialoogvenster Term toestaan kunt u een term toevoegen aan de lijst met HTTP-termen waarvoor de module voor aanvraagfiltering toegang verleent. Met het dialoogvenster Term weigeren kunt u een term toevoegen aan de lijst met HTTP-termen waarvoor de module voor aanvraagfiltering toegang weigert.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Term

Hiermee wordt de HTTP-term aangegeven waarvoor de module v oor aanvraagfiltering toegang verleent of weigert.

Zie ook


Inhoudsopgave