Gebruik anonieme verificatie om een gebruiker toegang te verlenen tot alle openbare inhoud zonder een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven voor de clientbrowser. Standaard is anonieme verificatie ingeschakeld in IIS 7.

Als alleen bepaalde gebruikers bepaalde inhoud mogen zien en u van plan bent anonieme verificatie te gebruiken, moet u de juiste machtigingen voor het NTFS-bestandssysteem configureren om te voorkomen dat anonieme gebruikers toegang krijgen tot die inhoud. Als u wilt dat alleen geregistreerde gebruikers geselecteerde inhoud kunnen weergeven, configureert u een verificatiemethode voor de inhoud waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord moeten worden opgegeven, bijvoorbeeld Basisverificatie of Verificatiesamenvatting.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Anonieme verificatie

Selecteer deze optie om anonieme verificatie te beheren.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Uitschakelen

Hiermee schakelt u anonieme verificatie uit.

Inschakelen

Hiermee schakelt u anonieme verificatie in.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Referenties voor anonieme verificatie bewerken waarin u de beveiligings-principal kunt instellen die door anonieme gebruikers wordt gebruikt om verbinding te maken met de site. U kunt deze actie alleen uitvoeren als u Anonieme verificatie hebt geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Zie ook


Inhoudsopgave