Met de pagina Inhoudsweergave kunt u de inhoud weergeven van een item dat is geselecteerd in de structuur in het deelvenster Verbindingen. Selecteer bijvoorbeeld een site en klik op Inhoudsweergave om een lijst weer te geven van de toepassingen, virtuele mappen, fysieke mappen en bestanden op die website.

U kunt met de rechtermuisknop klikken op een object in de lijst Inhoud en op Overschakelen naar functieweergave klikken om naar de startpagina van het object te gaan. Vanaf de introductiepagina kunt u functies configureren voor het object. U kunt bijvoorbeeld verificatie-instellingen configureren voor een toepassing.

Opmerking

In IIS-beheer worden geen bestanden weergegeven in de structuur in het deelvenster Verbindingen. Als u functies wilt configureren voor afzonderlijke bestanden, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand in de inhoudsweergave en klikt u vervolgens op Overschakelen naar functieweergave.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen. Als u wilt zoeken in de lijst, typt u zoekcriteria in het vak Filter en vouwt u de lijst Start uit om het veld te selecteren waarop u wilt zoeken. Klik vervolgens op Start of druk op ENTER. Klik op Alles tonen om de filtercriteria te verwijderen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Naam

Hier wordt de naam van elk object weergegeven.

Type

Hier wordt het objecttype, zoals toepassing of virtuele map weergegeven.

Elementen in het deelvenster Acties

De acties die beschikbaar zijn in het deelvenster Acties zijn afhankelijk van het objecttype dat u op de pagina Inhoud selecteert. Bovendien zijn, wanneer u met een site of een toepassing bent verbonden, de enige beschikbare acties Overschakelen naar functieweergave, Bladeren en Vernieuwen.

Elementnaam Beschrijving

Geavanceerde instellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde instellingen waarin u geavanceerde instellingen voor het geselecteerde object kunt configureren.

Toepassing toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Toepassing toevoegen waarin u een toepassing kunt toevoegen.

Groep van toepassingen toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Groep van toepassingen toevoegen waarin u een groep van toepassingen kunt toevoegen aan de webserver.

Virtuele map toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Virtuele map toevoegen waarin u een virtuele map kunt toevoegen.

Website toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Website toevoegen waarin u een website kunt toevoegen die de HTTP- of HTTPS-protocollen voor communicatie gebruikt.

Bladeren

Hiermee opent u het geselecteerde object in een internetbrowser.

Converteren naar toepassing

Hiermee converteert u de map naar een toepassing.

Bindingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Sitebindingen waarin u sitebindingen voor de geselecteerde site kunt toevoegen, bewerken en verwijderen.

Verkennen

Hiermee opent u de fysieke map (in Windows Verkenner) die aan het geselecteerde object is gekoppeld.

Machtigingen bewerken

Hiermee opent u het Windows-dialoogvenster met eigenschappen voor de fysieke map die aan het geselecteerde object is gekoppeld.

Vernieuwen

Hiermee vernieuwt u de pagina Inhoud.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de pagina is geselecteerd.

Verbinding verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde verbinding.

Naam wijzigen

Hiermee schakelt u het veld Naam van het geselecteerde object in zodat u de naam kunt wijzigen.

Opnieuw starten

Hiermee stopt u de geselecteerde site en start u deze opnieuw. Als u een site opnieuw start, is de site tijdelijk niet beschikbaar totdat het opnieuw starten is voltooid.

Starten

Hiermee start u de geselecteerde site.

Stoppen

Hiermee stopt u de geselecteerde site. Als u een site stopt, is deze niet beschikbaar totdat deze wordt gestart.

Overschakelen naar functieweergave

Hiermee opent u de introductiepagina in functieweergave voor het geselecteerde object.

Toepassingen weergeven

Hiermee opent u de functiepagina Toepassingen waarop u de toepassingen kunt bekijken die tot de geselecteerde site behoren.

Virtuele mappen weergeven

Hiermee opent u de functiepagina Virtuele mappen waarop u de virtuele mappen kunt bekijken die tot de hoofdtoepassing van de geselecteerde site behoren.

Zie ook


Inhoudsopgave