Met de functiepagina Providers kunt u een lijst met providers beheren.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Functie

Selecteer een functie in de lijst om providers weer te geven voor deze functie: .NET-functies, .NET-gebruikers en .NET-profiel.

Naam

Hier wordt de naam van de provider weergegeven. Dit is een beschrijvende naam die is toegewezen aan de provider voor eenvoudige identificatie en herkenning.

Type

Hier wordt het type beheerde code voor de provider weergegeven. Alle providers worden geïmplementeerd in beheerde code.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Provider toevoegen waarin u een provider kunt toevoegen voor de geselecteerde functie.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Provider bewerken waarin u de geselecteerde provider kunt bewerken.

Naam wijzigen

Hiermee schakelt u het veld Naam van de geselecteerde provider in zodat u de naam van de provider kunt wijzigen.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Verbindingsreeksen

Hiermee opent u de functiepagina Verbindingsreeksen waar u een verbindingsreeks kunt toevoegen die door een provider kan worden gebruikt.

Zie ook


Inhoudsopgave