Sağlayıcılar listesini yönetmek için Sağlayıcılar özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Özellik

Listeden, sağlayıcıları görüntülenecek bir özellik seçin: .NET Rolleri, .NET Kullanıcıları ve .NET Profili.

Ad

Sağlayıcının adını görüntüler. Bu, kolayca belirlenmesi ve tanınması için sağlayıcıya atanan kolay addır.

Tür

Sağlayıcının yönetilen kod türünü görüntüler. Tüm sağlayıcılar yönetilen kodda gerçekleştirilir.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

Seçili özellik için sağlayıcı ekleyebileceğiniz Sağlayıcı Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili sağlayıcıyı düzenleyebileceğiniz Sağlayıcıyı Düzenle iletişim kutusunu açar.

Yeniden Adlandır

Seçili sağlayıcının Ad alanını etkinleştirerek sağlayıcıyı yeniden adlandırmanıza olanak sağlar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Bağlantı Dizeleri

Sağlayıcının kullanabileceği bir bağlantı dizesi ekleyebileceğiniz Bağlantı Dizeleri özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler