Belirli dosya türlerine yönelik istekleri işleyen işleyiciler listesini yönetmek için İşleyici Eşlemeleri özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

İşleyici eşlemesinin adını görüntüler.

Yol

İşleyicinin yanıtı hangi dosya için işleyeceğini görüntüler. Değer belirli bir dosya adı olabileceği gibi (örneğin, WebResource.axd), belirli bir uzantısı olan joker karakter (*) de olabilir (örneğin *.exe).

Durum

Özellik İzinlerini Düzenle iletişim kutusunda ayarlanan erişim ilkesi ve işleyici eşlemesi tarafından belirtilen gerekli erişim ayarı temelinde işleyicinin etkin mi yoksa devre dışı mı olduğunu görüntüler. İşleyici için erişim ilkesinde bu düzeyde etkinleştirilmemiş bir erişim türü gerekiyorsa, işleyici devre dışı bırakılır.

Yol Türü

İşleyicinin eşlendiği yol türü olarak aşağıdaki değerlerden birini görüntüler:

  • Belirtilmedi, eşleme belirli bir yol türüne uygulanmıyorsa.

  • Dosya, eşleme bir dosyaya uygulanıyorsa.

  • Dizin, eşleme bir dizine uygulanıyorsa.

  • Dosya veya Dizin, eşleme bir dosya veya dizin içinse.

İşleyici

Eşlemede belirtildiği şekilde, isteği yanıtlayan modülü (örneğin, IsapiModule) veya yönetilen türü (System.Web.Handlers.TraceHandler) görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Yönetilen İşleyici Ekle

Yönetilen kod işleyicisine bir eşleme ekleyebileceğiniz Yönetilen İşleyici Ekle iletişim kutusunu açar.

Kod Eşlemesi Ekle

Yönetilen kod işleyicisine bir eşleme ekleyebileceğiniz Kod Eşlemesi Ekle iletişim kutusunu açar.

Joker Kod Eşlemesi Ekle

Her dosya adı uzantısını yönetmek için bir işleyici eşlemesi ekleyebileceğiniz Joker Kod Eşlemesi Ekle iletişim kutusunu açar.

Modül Eşlemesi Ekle

Modüle bir eşleme ekleyebileceğiniz Modül Eşlemesi Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili işleyici eşlemesini düzenleyebileceğiniz bir düzenleme iletişim kutusu açar.

Yeniden Adlandır

Seçili işleyici eşlemesinin kullanımı kolay adını değiştirebileceğiniz Ad alanını etkinleştirir.

Not

Bu eylem yalnızca sunucu düzeyinde kullanılabilir.

Kilitle

Seçili işleyici eşlemesini kilitleyerek, yapılandırmadaki daha alt düzeylerde üzerine yazılmasını engeller.

Not

Bu eylem yalnızca sunucu düzeyinde kullanılabilir.

Kilidi Aç

Seçili işleyici eşlemesi kilidini açarak yapılandırmada, daha alt düzeylerde üzerine yazılmasını sağlar.

Not

Bu eylem yalnızca sunucu düzeyinde kullanılabilir.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Özellik İzinlerini Düzenle

İşleyici Eşlemeleri özelliğinin tamamına uygulanan ayarları yapılandırabileceğiniz Özellik İzinlerini Düzenle iletişim kutusunu açar.

Devralınmış Değere Döndür

Özelliği geri döndürerek bir üst yapılandırmadaki ayarları devralmasını sağlar. Listedeki özellikler de dahil olmak üzere, bu özelliğin yerel yapılandırma ayarlarını siler. Bu eylem sunucu düzeyinde kullanılamaz.

Sıralı Liste Görüntüle

Listeyi yapılandırma sırasıyla görüntüler. Sıralı liste biçimini seçtiğiniz zaman, yalnızca, listedeki öğeleri aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Sırasız liste biçimini seçmediğiniz sürece, diğer eylemler Eylemler bölmesinde görünmez.

Yukarı Taşı

Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bu eylem ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Aşağı Taşı

Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bu eylem, ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Sırasız Liste Görüntüle

Listeyi sırasız biçimde görüntüler. Sırasız liste biçimini seçtiğiniz zaman, listedeki öğeleri sıralayıp gruplandırabilir ve Eylemler bölmesindeki eylemleri uygulayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler