IIS 7, Web uygulamalarında gelişmiş tanılama yapmayı ve sorun gidermeyi kapsar. ISS, bir isteğin izlenen olaylarını arabelleğe almayı ve yalnızca istek kullanıcının yapılandırdığı bir hata koşulunu karşıladığında bu olayları diske kaydetmeyi destekler. IIS, ayrıca uygulama havuzları, çalışan işlemler, siteler, uygulama etki alanları ve çalışan istekler hakkında gerçek zamanlı durum bilgilerini yakalar.

Notlar

Başarısız olan bir istek için izleme günlüğü oluşturulmadan önce izleme günlüğünü etkinleştirmelisiniz.

 AdımBaşvuru
Onay kutusu

IIS 7 içinde sorun gidermeye genel bakış

Sorun Gidermeye Genel Bakış (sayfa İngilizce olabilir)

Onay kutusu

Uygulamalar için başarısızlık koşullarını tanımlayın ve her bir URL için hangi izleme olaylarının günlüğe kaydedileceğini yapılandırın.

Başarısız İstekleri İzlemeyi Yapılandır (sayfa İngilizce olabilir)

Onay kutusu

IIS günlüğe kaydetme ayarlarını yapılandırın.

Günlüğe Kaydetmeyi Yapılandır (sayfa İngilizce olabilir)

Onay kutusu

Sunucuda çalıştırılan çalışma işlemlerinin listesini görüntüleyin ve geçerli durumda yürütülen her bir çalışma işlemi isteğinin bir listesini görüntüleyin.

Çalışma İşlemlerini ve Geçerli Durumda Yürütülen İstekleri İzle (sayfa İngilizce olabilir)

Ayrıca Bkz.


İçindekiler