W3C Genişletilmiş Günlük Dosyaları'na eklemek istediğiniz günlük seçeneklerini veya diğer içeriği yapılandırmak için Günlüğe Kaydedilecek Bilgiler iletişim kutusunu kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Tarih (date)

İsteğin oluştuğu tarihi günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Saat (time)

İsteğin oluştuğu saati Evrensel Koordinatlı Saat (UTC) biçiminde günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

İstemci IP Adresi (c-ip)

İstekte bulunan istemcinin IP adresini günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Kullanıcı Adı (cs-username)

Sunucuya erişen kimliği doğrulanmış kullanıcının adını günlüğe kaydeder. Anonim kullanıcılar, bir kısa çizgiyle gösterilir. Varsayılan olarak seçilidir.

Hizmet Adı (s-sitename)

Olay günlüğe kaydedildiği zaman istemcide çalışmakta olan Internet hizmeti adını ve örnek numarasını günlüğe kaydeder.

Sunucu Adı (s-computername)

Üzerinde günlük dosyası oluşturulan sunucunun adını günlüğe kaydeder.

Sunucu IP Adresi (s-ip)

Üzerinde günlük dosyası oluşturulan sunucunun IP adresini günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Sunucu Bağlantı Noktası (s-port)

Hizmet için yapılandırılan sunucu bağlantı noktası numarasını günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Yöntem (cs-method)

İstekte kullanılan GET gibi bir HTTP yöntemini günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

URI Stem (cs-uri-stem)

Eylemin hedefi olan Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı'nı (URI) günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Not

FTP URI’si istekleri, genellikle bir dosya veya klasör için geçerlidir ve dosyanın veya klasörün tam yolunu günlüğe kaydetmez. Bu, çok fazla miktarda içerikle çalışırken günlük dosyalarının okunmasını zorlaştırır. Bu sınırlama nedeniyle, istekle ilgili ayrıntılı yol bilgilerini listelemek için Tam Yol alanını etkinleştirebilirsiniz.

Protokol Durumu (sc-status)

HTTP durum kodunu günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Win32 Durumu (sc-win32-status)

Windows durum kodunu günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Gönderilen Bayt (sc-bytes)

Sunucunun gönderdiği bayt sayısını günlüğe kaydeder.

Alınan Bayt Sayısı (cs-bytes)

Sunucunun aldığı bayt sayısını günlüğe kaydeder.

Eylem Süresi (time-taken)

Eylemin ne kadar sürdüğünü milisaniye cinsinden günlüğe kaydeder.

Sunucu Bağlantı Noktası (s-port)

Hizmet için yapılandırılan sunucu bağlantı noktası numarasını günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Ana Bilgisayar (cs-host)

Varsa ana bilgisayar üstbilgi adını günlüğe kaydeder.

Not

HTTP.sys ana bilgisayar adlarını punycode protokolüyle kodlanmış biçimde günlüğe kaydettiğinden, Web siteniz için yapılandırdığınız ana bilgisayar adı günlük dosyalarında farklı görünebilir. (Punycode, Unicode dizelerini ana bilgisayar adlarında izin verilen sınırlandırılmış karakter kümesine kodlar. Daha fazla bilgi için bkz. RFC 3492.)

Protokol Alt Durumu (cs-substatus)

İstemcinin kullandığı protokol sürümünü, HTTP veya FTP olarak günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Oturum Kimliği (x-session)

İstemci oturumu için FTP oturumu tanımlayıcısını günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Tam Yol (x-fullpath)

Eylemin hedefi için FTP kök dizininden olan tam göreli yolu günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Ek Bilgiler (x-debug)

Sc-status kodu için açıklayıcı bilgileri günlüğe kaydeder. Örneğin, sc-status kodu 552 ise, günlüğe kaydedilen ek bilgiler "Kullanıcı disk kotası aşıldı" olabilir.

İstemci Bağlantı Noktası (c-port)

İstekte bulunan istemcinin bağlantı noktasını günlüğe kaydeder.


İçindekiler