IIS ve sıkıştırmanın etkinleştirildiği tarayıcılar arasında daha hızlı iletim süreleri sağlamak için Sıkıştırma özellik sayfasını kullanın. Sıkıştırma, sitenizin yüksek oranda bant genişliği kullanması veya bant genişliğini daha etkin şekilde kullanmak istemeniz durumunda yararlıdır. Ağ bant genişliğiniz örneğin cep telefonu istemcilerinde olduğu gibi kısıtlanmışsa, sıkıştırma performansı artırabilir. Sıkıştırma, veri merkezi ortamında da performansı geliştirmeye yardımcı olur.

IIS aşağıdaki sıkıştırma seçeneklerini sağlar:

  • Yalnızca statik dosyalar

  • Yalnızca dinamik uygulama yanıtları

  • Hem statik dosyalar hem de dinamik uygulama yanıtları

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Statik içerik sıkıştırmayı etkinleştir

IIS'yi statik içeriğin sıkıştırılacağı şekilde yapılandırır.

Not

Dinamik yanıtlardan farklı olarak, sıkıştırılmış statik yanıtlar CPU kaynaklarını düşürmeden birden çok istek boyunca önbelleğe alınabilir. Bir sonraki istekte sıkıştırılmış dosya diskten alınabilir ve CPU'nun dosyayı yeniden sıkıştırması gerekmediğinden bu durum performansı artırır.

Dinamik içerik sıkıştırmayı etkinleştir

IIS'yi dinamik içeriğin sıkıştırılacağı şekilde yapılandırır.

Not

IIS sıkıştırılmış dinamik çıktı sürümlerini önbelleğe almadığından, dinamik uygulama yanıtlarının sıkıştırılması CPU kaynaklarını etkileyebilir. Dinamik yanıtlar için sıkıştırma etkinleştirilirse ve IIS dinamik içeriği bulunan bir kaynağa yönelik istek alırsa, IIS'nin gönderdiği yanıt, her istekte bulunduğunda yeniden sıkıştırılır. Dinamik sıkıştırma önemli ölçüde CPU süresi ve bellek kaynağı tükettiğinden, bu seçeneği yalnızca ağ bağlantısı yavaş istemcileri bulunan ancak CPU süresi bol kullanılabilen sunucularda kullanın.

Yalnızca şundan büyük dosyaları sıkıştır (bayt)

IIS'nin sıkıştırmasını istediğiniz en küçük dosyanın boyutunu tanımlar. Varsayılan boyut 256 bayttır.

Not

Bu seçenek yalnızca sunucu düzeyinde kullanılabilir.

Önbellek dizini

Statik dosyanın sıkıştırıldıktan sonra süresi dolana veya içeriği değişene kadar önbelleğe alındığı yerel dizinin yolunu tanımlar. Güvenlik nedenleriyle, bu geçici dizinin NTFS olarak biçimlendirilmiş bölümde bir yerel sürücüde yer alması gerekir. Dizin sıkıştırılamaz ve paylaşılmamalıdır.

Not

Bu kutu yalnızca sunucu düzeyinde kullanılabilir.

Uygulama havuzu başına boş disk alanı sınırı (MB)

IIS'nin statik içeriği sıkıştırırken kullanmasını istediğiniz megabayt cinsinden en büyük disk miktarını ayarlar. Bu ayar tanımlanırsa, ayarlanan sınıra ulaşıldığında IIS otomatik olarak geçici dizini boşaltır. Varsayılan sınır uygulama havuzu başına 100 MB'dir.

Not

Bu seçenek yalnızca sunucu düzeyinde kullanılabilir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler