Günlük dosyalarına eklemek istediğiniz bilgileri seçmek için W3C Günlük Alanları'nı kullanın. Bu iletişim kutusu, ancak Günlüğe Kaydetme özellik sayfasındaki Biçim açılan listesinden W3C'yi seçtiğinizde kullanılabilir.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Tarih (date)

İsteğin oluştuğu tarihi günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Saat (time)

İsteğin oluştuğu saati Koordinatlı Evrensel Saat (UTC) biçiminde günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

İstemci IP Adresi (c-ip)

İstekte bulunan istemcinin IP adresini günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Kullanıcı Adı (cs-username)

Sunucuya erişen kimliği doğrulanmış kullanıcının adını günlüğe kaydeder. Anonim kullanıcılar, bir kısa çizgiyle gösterilir. Varsayılan olarak seçilidir.

Hizmet Adı (s-sitename)

Olay günlüğe kaydedildiği zaman istemcide çalışmakta olan Internet hizmeti adını ve örnek numarasını günlüğe kaydeder.

Sunucu Adı (s-computername)

Üzerinde günlük dosyası oluşturulan sunucunun adını günlüğe kaydeder.

Sunucu IP Adresi (s-ip)

Üzerinde günlük dosyası oluşturulan sunucunun IP adresini günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Sunucu Bağlantı Noktası (s-port)

Hizmet için yapılandırılan sunucu bağlantı noktası numarasını günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Yöntem (cs-method)

İstekte kullanılan GET gibi bir HTTP yöntemini günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

URI Stem (cs-uri-stem)

Default.htm gibi eylemin hedefi olan Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı'nı (URI) günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

URI Sorgusu (cs-uri-query)

Varsa, istemcinin gerçekleştirmeye çalıştığı sorguyu günlüğe kaydeder. Dinamik sayfalar için bir URI sorgusu gereklidir. Varsayılan olarak seçilidir.

Protokol Durumu (sc-status)

HTTP durum kodunu günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Protokol Alt Durumu (sc-substatus)

HTTP alt durum kodunu günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Win32 Durumu (sc-win32-status)

Windows durum kodunu günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Gönderilen Bayt (sc-bytes)

Sunucunun gönderdiği bayt sayısını günlüğe kaydeder.

Alınan Bayt Sayısı (cs-bytes)

Sunucunun aldığı bayt sayısını günlüğe kaydeder.

Eylem Süresi (time-taken)

Eylemin ne kadar sürdüğünü milisaniye cinsinden günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Protokol Sürümü (cs-sürümü)

İstemcinin kullandığı protokol sürümünü, HTTP veya FTP olarak günlüğe kaydeder.

Ana Bilgisayar (cs-host)

Varsa ana bilgisayar üstbilgi adını günlüğe kaydeder.

Not

HTTP.sys ana bilgisayar adlarını punycode protokolüyle kodlanmış biçimde günlüğe kaydettiğinden, Web siteniz için yapılandırdığınız ana bilgisayar adı günlük dosyalarında farklı görünebilir.

Kullanıcı Aracı (cs(User-Agent))

İsteğin geldiği tarayıcıyı günlüğe kaydeder. Varsayılan olarak seçilidir.

Tanımlama Bilgisi (cs(Cookie))

Varsa, gönderilen veya alınan tanımlama bilgisinin içeriğini günlüğe kaydeder.

Başvuran (cs(Referer))

Kullanıcının en son ziyaret ettiği siteyi günlüğe kaydeder. Bu site geçerli siteye bir bağlantı sağladı.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler