Web sunucuları, Hızlı Ortak Ağ Geçidi Arabirimi (FastCGI) protokolünü dış uygulamalarla iletişim kurmak için kullanır; FastCGI protokolü bilgilerin Web sunucusu ile bir dış FastCGI uygulaması arasında aktarılma biçimini tanımlar. Bir istek gönderildiğinde, Web sunucusu isteği işlemesi ve istemciye geri gönderilmek üzere dinamik yanıtları oluşturması için bir FastCGI uygulamasını başlatır.

FastCGI uygulamaları HTTP isteklerini işler ve bunların her birinde bir işlem havuzu koleksiyonu bulunur. Havuzların içinde bulunan her işlem, başka bir istek alana kadar aynı anda bir tek isteği işler ve bunu tamamladıktan sonra havuza geri döner.

Web sunucunuzdaki Hızlı CGI uygulamalarının işlem havuzu ayarlarını işlemek için FastCGI Ayarları sayfasını kullanın. Web sunucunuza, siteler tarafından kullanılması için FastCGI uygulamaları ekleyebilir ve işlem değişkenleri ve söz konusu uygulamalar için istek sayısı üst sınırı gibi yapılandırma özellikleri belirtebilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Tam Yol

İşlem havuzunda kullanılacak işlem yürütülebilir dosyasının fiziksel yolunu listeler.

Bağımsız Değişkenler

Başlatılırken seçilen FastCGI uygulamasına geçirilecek olan bağımsız değişkenleri listeler. Bu bağımsız değişkenler, bir tek işlem yürütülebilir dosyası için birkaç FastCGI işlem havuzunun bulunması durumunda, belirli bir FastCGI işlem havuzunu benzersiz biçimde tanımlamak üzere kullanılabilir.

MaxInstances

Seçilen FastCGI uygulaması için uygulama işlem havuzunda izin verilen FastCGI işlemi sayısı üst sınırını listeler. Bu sayı ayrıca, FastCGI uygulamasının işleyebileceği eşzamanlı istek sayısının üst sınırını gösterir. Varsayılan değer: 4.

Yalnızca Windows® 7 ve Windows Server® 2008 R2 işletim sistemleri için MaxInstances özelliğinin 0 olarak ayarlanması, IIS uygulamasının geçerli çalıştırma ortamı için en uygun FastCGI işlemi sayısını otomatik olarak belirlemesine olanak tanır.

InstanceMaxRequests

Seçilen FastCGI uygulamasının geri dönüştürme öncesinde işleyeceği istek sayısı üst sınırını listeler. Varsayılan değer: 200.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Uygulama Ekle

Genel özellikleri ve işleme özelliklerini yapılandırmanıza olanak tanıyan FastCGI Uygulaması Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçilen uygulama için genel özellikleri ve işleme özelliklerini değiştirmenize olanak tanıyan FastCGI Uygulamasını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili FastCGI uygulamasını kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler