IIS 7.5, Windows Server® 2008 R2 içindeki Web Sunucusu (IIS) rolü ve Windows® 7 içindeki Web sunucusudur. IIS Yöneticisi gibi IIS yönetim araçlarını kullanarak Web sunucularının, sitelerin ve uygulamaların ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Bu Bölümde


İçindekiler