İstek işleme ardışık düzeninde kimlik doğrulaması veya sıkıştırma gibi belirli görevleri gerçekleştiren yerel ve yönetilen kod modüllerinin listesini yönetmek için Modüller özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

Modülün adını görüntüler.

Kod

Yerel kod dosyasının (.dll) veya yönetilen kitaplıktaki türün fiziksel yolunu görüntüler.

Modül Türü

Modülün yerel kodla mı yoksa yönetilen kodla mı gerçekleştirildiğini görüntüler. Değer Yerel veya Yönetilen olabilir.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Yönetilen Modül Ekle

Yönetilen modül ekleyebileceğiniz Yönetilen Modül Ekle iletişim kutusunu açar.

Yerel Modül Yapılandır

Yerel modülleri modüller listesine ekleyerek etkinleştirebileceğiniz Yerel Modül Yapılandır iletişim kutusunu açar. Sunucu düzeyinden sonra, ayrıca, yerel modülleri kaydettirebilir, yerel modül kayıtlarını düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

Düzenle

Seçili modülü düzenleyebileceğiniz Yönetilen Modülü Düzenle veya Yerel Modül Kaydını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Not

Yerel modül kaydı ancak sunucu düzeyinde düzenlenebilir.

Kilitle

Modülü kilitleyerek, yapılandırmadaki daha alt düzeylerde üzerine yazılmasını engeller.

Not

Bu eylem yalnızca sunucu düzeyinde kullanılabilir.

Kilidi Aç

Modülün kilidini açarak, yapılandırmadaki daha alt düzeylerde üzerine yazılabilir hale getirir.

Not

Bu eylem yalnızca sunucu düzeyinde kullanılabilir.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır. Yönetilen modül seçilince Web sunucusundan kaldırılır. Yerel modül seçilince modüller listesinden kaldırılır ve devre dışı kalır. Ancak, Web sunucusunda kayıtlı kalır. Yerel modülün kaydını kaldırmak için Yerel Modülleri Yapılandır'ı tıklatıp bir modül seçin ve Kaldır'ı tıklatın.

Not

Yerel modül kaydı ancak sunucu düzeyinde kaldırılabilir.

Kaldırmak istediğiniz her modülü seçerken CTRL tuşuna basarak bir kerede birden fazla modül kaldırabilirsiniz.

Devralınmış Değere Döndür

Özelliği geri döndürerek bir üst yapılandırmadaki ayarları devralmasını sağlar. Bu özellik için, listeden öğeler dahil, yerel yapılandırma ayarlarını siler. Bu eylem sunucu düzeyinde kullanılamaz.

Sıralı Liste Görüntüle

Listeyi yapılandırma sırasıyla görüntüler. Sıralı liste biçimini seçtiğiniz zaman, yalnızca, listedeki öğeleri aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Sırasız liste biçimini seçmediğiniz sürece, diğer eylemler Eylemler bölmesinde görünmez.

Yukarı Taşı

Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bu eylem ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Aşağı Taşı

Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bu eylem ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Sırasız Liste Görüntüle

Listeyi sırasız biçimde görüntüler. Sırasız liste biçimini seçtiğiniz zaman, listedeki öğeleri sıralayıp gruplandırabilir ve Eylemler bölmesindeki eylemleri uygulayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler