Web sitenizi ziyaret edenlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için varsayılan HTTP ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Örneğin, IIS'yi bir HTTP hatası oluştuğunda özel hata iletileri döndürmek üzere yapılandırabilirsiniz. Özel hata iletileri, daha fazla bilgi içeren veya daha kolay anlaşılabilen geribildirimler sağlayabilir. Ayrıca IIS'yi sunucudan varsayılan bir belgeyi veya kullanılabilir belgelerin bir listesini sağlayacak biçimde de yapılandırabilirsiniz. Belge adını belirtmeyen müşterilere, HTTP ayarlarının yapılandırmasına bağlı olarak varsayılan bir sayfa veya kullanılabilir sayfaların bir listesi sunulabilir.

Notlar

 AdımBaşvuru
Onay kutusu

IIS'yi bir HTTP hatası oluştuğunda özel veya ayrıntılı hata iletisi döndürecek şekilde yapılandırın ve belirli HTTP hataları için özel hata sayfaları ekleyin.

Hata Sayfalarını Yapılandırma (sayfa İngilizce olabilir):

Onay kutusu

İsteklerinde bir belge adı belirtmeyen istemcilere döndürülebilecek varsayılan belgelerin bir listesini yapılandırın ve gereksinimlerinize bağlı olarak bu özelliği belirli siteler, uygulamalar veya dizinler için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Varsayılan Belgeleri Yapılandırma (sayfa İngilizce olabilir):

Onay kutusu

İsteklerinde bir belge adı belirtmeyen istemcilere bir dizin listesi döndürülüp döndürülmeyeceğini yapılandırın ve gereksinimlerinize bağlı olarak bu özelliği belirli siteler, uygulamalar veya dizinler için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Dizin Taramayı Yapılandırma (sayfa İngilizce olabilir):

Onay kutusu

Sunucunun HTTP yanıt üstbilgisine eklenecek özel üstbilgiler yapılandırın.

HTTP Yanıt Üstbilgilerini Yapılandırma

Onay kutusu

Sunucudaki Çok Amaçlı Internet Posta Uzantıları (MIME) türlerini yapılandırarak bir tarayıcıya veya posta istemcisine gönderilebilecek içerik türlerini belirtin.

MIME Türlerini Yapılandırma (sayafa İngilizce olabilir)

Onay kutusu

İstemcileri, istenen dizinden farklı bir dizine veya farklı bir URL adresine yeniden yönlendirmek için yeniden yönlendirme ayarlarını yapılandırın.

HTTP Yeniden Yönlendirmesini Yapılandırma (sayfa İngilizce olabilir):

Ayrıca Bkz.


İçindekiler