באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות HTTP המשמשות כברירת מחדל כדי לספק חוויית משתמש טובה יותר עבור מבוקרים באתר האינטרנט שלך. לדוגמה, באפשרותך לקבוע את התצורה של IIS להחזרת הודעות שגיאה מותאמות אישית כאשר מתרחשת שגיאת HTTP. הודעות שגיאה מותאמות אישית יכולות לספק משוב ידידותי יותר או אינפורמטיבי יותר. באפשרותך גם לקבוע את התצורה של IIS להצגת מסמך ברירת מחדל או רשימה של כל המסמכים הזמינים מהשרת. ללקוחות שאינם מציינים את השם של מסמך יוצג דף ברירת מחדל או רשימה של דפים זמינים, בהתאם לתצורה של הגדרות HTTP.

הערות

 שלבהפניה
תיבת סימון

קבע אם IIS מחזיר שגיאות מותאמות אישית או שגיאות מפורטות כאשר מתרחשת שגיאת HTTP והוסף דפי שגיאות מותאמות אישית עבור שגיאות HTTP ספציפיות.

קביעת תצורה של דפי שגיאה (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע תצורה של רשימת מסמכי ברירת מחדל שאותם ניתן להחזיר ללקוחות שלא מציינים שם מסמך בבקשה, ובהתאם לצורך, הפעל או השבת תכונה זו עבור אתרים, ספריות או יישומים ספציפיים.

קביעת תצורה של מסמכי ברירת מחדל (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע אם פירוט ספריות מוחזר ללקוחות שלא מציינים שם מסמך בבקשה, ובהתאם לצורך, הפעל או השבת תכונה זו עבור אתרים, ספריות או יישומים ספציפיים.

קביעת תצורה של עיון בספריות (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע תצורה של כותרות מותאמות אישית כך שייכללו בכותרת תגובת HTTP של השרת.

קביעת תצורה של כותרות תגובה של HTTP (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

ציין את סוגי התוכן שניתן להעביר לדפדפן או ללקוח דואר על-ידי קביעת תצורה של סוגי Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)‎ בשרת.

קביעת תצורה של סוגי MIME (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע תצורה של הגדרות ניתוב מחדש כדי לנתב מחדש לקוחות לספריה שונה מהספריה המבוקשת, או כדי לנתב אותם מחדש לכתובת URL שונה.

קביעת תצורה של ניתוב מחדש של HTTP (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

למידע נוסף


תוכן העניינים