פתח את תיבת הדו-שיח הוספת כלל סינון כדי להוסיף כלל עם פרמטרים ספציפיים לרשימת הכללים של מודול סינון הבקשות. פעולה זו מאפשרת למודול לדחות בקשות המתאימות לקריטריונים שצוינו על-ידי הכלל.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

שם

מציין את השם של כלל הסינון שיתווסף לרשימה.

סרוק כתובת URL

בחר באפשרות זו ומודול סינון הבקשות יסרוק כתובת URL של בקשה.

סרוק מחרוזת שאילתה

בחר באפשרות זו ומודול סינון הבקשות יסרוק מחרוזת שאילתה של בקשה.

סרוק כותרות

מוסיף כותרת שציין המשתמש לרשימת הכותרות שיש לחפש בה את הבקשה. השתמש בכוכבית (*) כדי להוסיף שורה חדשה לטבלה.

חל על

מוסיף סיומת שם קובץ לרשימת הסיומות של שמות קבצים שעליהן חל כלל סינון בקשות זה. השתמש בכוכבית (*) כדי להוסיף שורה חדשה לטבלה.

מחרוזות דחייה

מוסיף מחרוזת לרשימת המחרוזות שיש לחפש בבקשה. אם המחרוזת שצוינה נמצאת בכתובת ה- URL של הבקשה, במחרוזת השאילתה או בכותרת, הבקשה תידחה. השתמש בכוכבית (*) כדי להוסיף שורה חדשה לטבלה.

למידע נוסף


תוכן העניינים