השתמש בדף התכונה בקשות כדי לנהל רשימה של הבקשות הפועלות כעת בתהליך עובד. מידע זה יכול לסייע לך לקבוע היכן מתרחשת בעיה באזור ספציפי של אתר או יישום.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה בדף התכונות. חפש ברשימה על-ידי הקלדת קריטריוני חיפוש בתיבה מסנן, הרחב את הרשימה בצע כדי לבחור את השדה שבו תבצע את החיפוש ולאחר מכן לחץ על בצע או הקש ENTER. לחץ על הצג הכל כדי להסיר קריטריוני סינון.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

מזהה אתר אינטרנט

הצגת מזהה האתר עבור הבקשה הספציפית.

כתובת Url

הצגת כתובת ה- URL המבוקשת.

פועל

הצגת פועל HTTP שנמצא בשימוש בבקשה.

IP של לקוח

הצגת כתובת ה- IP של מחשב הלקוח שביצע את הבקשה.

מצב

הצגת מצב מודול הצינור הנוכחי שבו נמצאת הבקשה.

שם מודול

הצגת המודול הנוכחי שבו נמצאת הבקשה.

זמן שחלף

הצגת פרק הזמן שבו הבקשה עובדה.

למידע נוסף


תוכן העניינים