השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת רצף דחייה כדי להוסיף רצף כתובות URL לרשימת רצפי כתובות URL שעבורן מודול סינון הבקשות ידחה גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

רצף כתובות URL

מציין את רצף כתובות ה- URL שעבורן מודול סינון הבקשות ידחה גישה.

למידע נוסף


תוכן העניינים