השתמש בדף התכונות תפקידי ‎.NET כדי לנהל רשימה של קבוצות משתמשים. קבוצות משתמשים מציעות את היכולת לחלק לקטגוריות מערך של משתמשים ולבצע פעולות הקשורות לאבטחה, כגון הענקת הרשאות במערך מוגדר של משתמשים.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

פירוט שם התפקיד.

משתמשים

הצגת המספר של משתמשים המוקצים לתפקיד.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת תפקיד ‎.NET שבה באפשרותך להוסיף שמות תפקידים לספק זה.

הצגת משתמשים

פתיחת דף התכונות משתמשי ‎.NET, כשהוא מסונן לפי התפקיד הנבחר.

שינוי שם

מתן אפשרות לעריכת התפקיד הנבחר.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

הפוך ללא זמין

השבתת דף התכונות תפקידי ‎.NET.

הגדרת ספק ברירת מחדל

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של תפקידי ‎.NET, כך שתוכל להגדיר את ספק ברירת המחדל.

ספקים

פתיחת דף התכונות ספקים.

למידע נוסף


תוכן העניינים