Bruk funksjonssiden .NET-roller til å administrere en liste over brukergrupper. Ved hjelp av brukergrupper kan du kategorisere et sett med brukere og utføre sikkerhetsrelaterte operasjoner, for eksempel godkjenning, på et definert med brukere samtidig.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på rollen.

Brukere

Viser hvor mange brukere som er tilordnet en rolle.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til .NET-rolle, der du kan legge til rollenavn for denne leverandøren.

Vis brukere

Åpner funksjonssiden .NET-brukere, som er filtrert av den valgte rollen.

Gi nytt navn

Gir deg muligheten til å redigere den valgte rollen.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Deaktiver

Deaktiverer funksjonssiden .NET-roller.

Angi standardleverandør

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for .NET-roller slik at du kan angi standardleverandøren.

Leverandører

Åpner funksjonssiden Leverandører.

Se også


Innholdsfortegnelse