Bruk dialogboksen .NET-profilegenskap til å angi eller redigere profilegenskaper som sporer all egendefinert informasjon som applikasjonen krever, inkludert:

  • Brukerinformasjon, for eksempel en adresse eller en by.

  • Innstillinger, for eksempel et fargeskjema eller en liste over beholdninger som skal følges.

  • Egendefinert informasjon om gjeldende økt, for eksempel en handlevogn.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Definerer navnet på profilegenskapen.

Datatype

Angir typen for egenskapen. Standarden er String. Du kan angi en hvilken som helst .NET-klasse som typen (Int32, DateTime, StringCollection og så videre).

Standardverdi

Angir verdien som egenskapen starter med.

Serialiseringsalternativ

Angir serialiseringsformatering (String, Binary, XML eller leverandørspesifikk serialisering). Standarden er String.

Skrivebeskyttet

Angir om egenskapen kan endres.

Tilgjengelig for anonyme brukere

Angir om egenskapen behandles for anonyme brukere. Dette alternativet er deaktivert som standard.

Se også


Innholdsfortegnelse