Bruk funksjonssiden Forespørselsfiltrering til å konfigurere filtreringsregler for webområdet. Du kan bruke forespørselsfiltrering for web, på lignende måte som ved FTP-forespørselsfiltrering, til å begrense virkemåten til protokoller og innhold.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Filtyper

Angir en liste over filtyper som tjenesten for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for.

Regler

Viser filtreringsreglene og de bestemte parameterne som tjenesten for forespørselsfiltrering skal søke etter. Disse parameterne inkluderer hoder, filtyper og avslagsstrenger.

Skjulte segmenter

Angir en liste over skjulte segmenter som tjenesten for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for. Disse segmentene vises ikke i mappevisninger.

Avslå URL-sekvenser

Angir en liste over URL-sekvenser som tjenesten for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for.

HTTP-verb

Angir en liste over HTTP-verb som tjenesten for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for.

Hoder

Angir hodene og størrelsesgrensene for dem som tjenesten for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for.

Spørringsstrenger

Angir spørringsstrengene som tjenesten for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for forespørselsfiltrering, der du kan konfigurere generelle egenskaper og forespørselsgrenser.

Fjern

Fjerner en filtype, en regel, et skjult segment, en URL-sekvens, et HTTP-verb, et hode eller en spørringsstreng fra listen.


Innholdsfortegnelse