Bruk siden SSL-innstillinger til å behandle datakryptering for overføringer mellom serveren og klientene. Ved å velge Ignorer, Godta eller Be om sertifikater kan du i tillegg kreve at en klient identifiseres før det gis tilgang til innhold.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Krever SSL

Velg Krever SSL (Secure Sockets Layer) for å aktivere en 40–biters datakrypteringsmetode som du kan bruke til å sikre overføringer mellom serveren og klientene. Denne innstillingen fungerer i både intranett- og Internett-miljøer.

Krever 128-biters SSL

Velg Krever 128-biters SSL for å gi sterkere kryptering enn 40-biters versjonen. Du kan bruke 128-biters SSL til å sikre overføringer mellom serveren og klientene i både intranett- og Internett-miljøer.

Ignorer

Dette er standardalternativet. Med denne innstillingen godtas ikke klientsertifikater som gis.

Obs!  

Innstillingen krever ikke at klienter må bekrefte identiteten før det gis tilgang til innhold. Dette er derfor den minst sikre av disse innstillingene.

Godta

Velg denne innstillingen hvis du vil godta klientsertifikater (hvis de gis), og hvis du vil bekrefte identiteten før du gir klienten tilgang til innhold.

Be om

Velg dette alternativet hvis du vil kreve at identiteten til klienter skal bekreftes av sertifikater før det gis tilgang til innhold.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse