Bruk dialogboksen Angi legitimasjon til å angi Active Directory-legitimasjonen for FTP-serveren. Denne legitimasjonen brukes av FTP-serveren når den kontakter Active Directory-serveren for å hente innstillingene for FTP-startmappen.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Brukernavn

Angir brukerkontoen som FTP-serveren bruker til å kontakte Active Directory-serveren.

Passord

Angir passordet for brukerkontoen.

Bekreft passord

Bekrefter passordet for brukerkontoen.

Se også


Innholdsfortegnelse