Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for Enkel godkjenning til å angi standardområdet for enkel godkjenning.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Standarddomene

Angir standarddomenet for enkel godkjenning.


Innholdsfortegnelse