Bruk siden Områdeinformasjon i veiviseren for publisering av FTP-område til å angi innstillinger for område.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

FTP-områdenavn

Angir det egendefinerte navnet for FTP-området.

Fysisk bane

Angir den fysiske banen for FTP-området.


Innholdsfortegnelse