Bruk funksjonssiden Begrensninger for IPv4-adresse og domene til å definere og behandle regler som tillater eller avslår tilgang til innhold for en bestemt IP-adresse, et område med IP-adresser, et domenenavn eller navn.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Modus

Viser hvilken type regelen er. Verdiene er enten Tillat eller Avslå. Modus-verdien angir om regelen er utformet for å tillate eller avslå tilgang til innhold.

Anmoder

Viser en bestemt IP-adresse, et område med IP-adresser, eller et domenenavn som er definert i dialogboksene Legg til regel for tillatelse av begrensning og Legg til regel for avslag på begrensning. Du kan spesifikt tillate eller avslå tilgang for en anmoder til innhold.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til tillatelsesoppføring

Åpner dialogboksen Legg til regel for tillatelse av begrensning, der du kan definere regler som tillater tilgang til innhold for en bestemt IP-adresse, et område med IP-adresser eller et DNS-domenenavn.

Legg til avslagsoppføring

Åpner dialogboksen Legg til regel for avslag på begrensning, der du kan definere regler som tillater tilgang til innhold for en bestemt IP-adresse, et område med IP-adresser eller et DNS-domenenavn.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for IP- og domenebegrensninger, der du kan konfigurere innstillinger som gjelder for den fullstendige funksjonen for begrensninger på IP- og domenenavn.

Tilbake til arvet

Setter funksjonen tilbake til arvede innstillinger fra den overordnede konfigurasjonen. Denne handlingen sletter innstillingene for lokal konfigurasjon, inkludert elementer fra listen, for denne funksjonen. Denne handlingen er ikke tilgjengelig på servernivået.

Vis sortert liste

Viser listen sortert etter konfigurasjon. Når du velger det sorterte listeformatet, kan du bare flytte elementer opp og ned i listen. Andre handlinger i Handlinger-ruten vises ikke før du velger det usorterte listeformatet.

Flytt opp

Flytter et valgt element opp i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Flytt ned

Flytter et valgt element ned i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Vis usortert liste

Viser listen i et usortert format. Når du velger det usorterte listeformatet, kan du sortere og gruppere elementer i listen, og du kan utføre handlinger i Handlinger-ruten.

Se også


Innholdsfortegnelse