Bruk dialogboksen Tillat kommando eller Avslå kommando til å legge til en FTP-kommando i listen over kommandoer som FTP-serveren skal tillate eller avslå tilgang for.

Advarsel!  

Hvis du bruker denne funksjonen på feil måte, kan det hende at ingen får tilgang til serveren. Hvis du for eksempel avslår tilgang for kommandoene USER og PASS, kan ikke brukere logge på FTP-serveren.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

Kommando

Angir FTP-kommandoen som FTP-tjenesten skal tillate eller avslå tilgang for.

Se også


Innholdsfortegnelse