Bruk funksjonssiden Godkjenningtil å konfigurere godkjenningsmetodene som klienter kan bruke for å få tilgang til innholdet.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Godkjenning av AD-klientsertifikat

Med godkjenning av AD-klientsertifikt kan du bruke Active Directory-katalogtjenestefunksjoner til å tilordne brukere til klientsertifikater for godkjenning. Ved hjelp av tilordning av brukere til klientsertifikater kan du godkjenne brukere automatisk, uten andre godkjenningsmetoder som enkel godkjenning, sammendragsgodkjenning eller integrert Windows-godkjenning.

Denne typen godkjenning er ikke tilgjengelig i Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

Anonym godkjenning

Ved hjelp av anonym godkjenning kan du gi brukere tilgang til alt felles innhold ved å angi et brukernavn og et passord. Som standard er anonym tilgang aktivert i IIS 7.

Obs!  

 Bruk anonym godkjenning når du vil at alle klienter som besøker området, skal kunne vise innholdet.

ASP.NET-representasjon

Ved hjelp av ASP.NET-representasjon kan du kjøre ASP.NET-programmer i en annen sammenheng enn standard ASPNET-konto. Bruk representasjon med andre IIS-godkjenningsmetoder, eller opprett en annen tilfeldig brukerkonto.

Enkel godkjenning

Enkel godkjenning krever at brukere angir et gyldig brukernavn og passord for å få tilgang til innhold.

Obs!  

Enkel godkjening overfører passord i hele nettverket med svak kryptering. Du bør bare bruke enkel godkjenning når du vet at tilkoblingen mellom klienten og serveren er sikker.

Sammendragsgodkjenning

Sammendragsgodkjenning bruker en Windows-domenekontroller til å godkjenne brukere som ber om tilgang til innhold på serveren. Vurder å bruke sammendragsgodkjenning når du trenger bedre sikkerhet enn enkel godkjenning.

Denne typen godkjenning er ikke tilgjengelig i Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

Obs!  

Ingen weblesere som ikke støtter HTTP 1.1-protokollen, kan støtte sammendragsgodkjenning.

Skjemagodkjenning

Skjemagodkjenning bruker omdirigering på klientsiden til å videresende uautoriserte brukere til et HTML-skjema der de kan angi legitimasjon, som vanligvis er et brukernavn og et passord. Etter at legitimasjonen er validert, kan brukere omdirigeres til siden de opprinnelig bad om.

Viktig!

Siden skjemagodkjenning sender brukernavnet og passordet til webserveren som ren tekst, bør du bruke SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) for påloggingssiden og for alle andre sider i programmet.

Windows-godkjenning

Windows-godkjenning bruker NTLM- eller Kerberos-protokoller til å godkjenne klienter. Windows-godkjenning passer best for et intranettmiljø. Windows-godkjenning passer ikke for bruk på Internett fordi dette miljøet ikke krever eller krypterer brukerlegitimasjon.

Denne typen godkjenning er ikke tilgjengelig i Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

Viktig!

Standardinnstillingen for Windows-godkjenning er Forhandle. Denne innstillingen betyr at klienten kan velge riktig Security Support Provider.

Se også


Innholdsfortegnelse