Du använder funktionssidan Autentisering om du vill konfigurera de autentiseringsmetoder klienterna kan använda för att få tillgång till ditt innehåll.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Autentisering av AD-klientcertifikat

Med autentisering av AD-klientcertifikat kan du använda katalogtjänstfunktioner i Active Directory för att mappa användare till klientcertifikat för autentisering. Genom att mappa användare till klientcertifikat kan du autentisera dem automatiskt, utan andra autentiseringsmetoder, t.ex. grundläggande, sammanfattad eller ingegrerad Windows-autentisering.

Denna typ av autentisering är inte tillgänglig i Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

Anonym autentisering

Med anonym autentisering kan vilken användare som helst få tillgång till offentligt innehåll utan att ange användarnamn och lösenord. Anonym autentisering är som standard aktiverad i IIS 7.

OBS

Du använder anonym autentisering om du vill att alla klienter som besöker din webbplats ska kunna se dess innehåll.

ASP.NET-personifiering

Genom ASP.NET-personifiering kan du köra ASP.NET-program i en annan kontext än standard-ASPNET-kontot. Använd personifiering med andra IIS-autentiseringsmetoder eller öppna ett godtyckligt användarkonto.

Grundläggande autentisering

Grundläggande autentisering kräver att användaren anger ett giltigt användarnamn och lösenord för att få tillgång till innehållet.

OBS

Vid grundläggande autentisering överförs lösenord över nätverket med svag kryptering. Du bör endast använda grundläggande autentisering om du vet att anslutningen mellan klienten och servern är säker.

Sammanfattad autentisering

Vid sammanfattad autentisering används en Windows-domänkontroller för att autentisera användare som begär åtkomst till innehållet på din server. Om du behöver bättre säkerhet än den som grundläggande autentisering ger kan du använda sammanfattad autentisering.

Denna typ av autentisering är inte tillgänglig i Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

OBS

Webbläsare som inte stöder HTTP 1.1-protokollet stöder inte sammanfattad autentisering.

Formulärautentisering

Vid formulärautentisering används omdirigering på klientsidan för att vidarebefordra oautentiserade användare till ett HTML-formulär där de kan ange sina autentiseringsuppgifter. Dessa består vanligtvis av användarnamn och lösenord. Efter att autentiseringsuppgifterna validerats omdirigeras användaren till den sida denne först begärde.

Viktigt!

Eftersom användarnamn och lösenord vid formulärautentisering sänds till webbservern som vanlig text bör du använda SSL-kryptering (secure sockets layer) för inloggningssidan och alla övriga sidor i ditt program.

Windows-autentisering

Vid Windows-autentisering används NTLM- eller Kerberos-protokoll för att autentisera klienter. Windows-autentisering passar bäst i intranätmiljö. Windows-autentisering är inte lämplig att använda på Internet eftersom den miljön inte kräver kryptering eller autentiseringsuppgifter.

Denna typ av autentisering är inte tillgänglig i Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

Viktigt!

Standardinställningen för Windows-autentisering är Förhandla. Denna inställning innebär att klienten själv kan välja lämplig säkerhetsprovider.

Se även


Innehåll