Du använder dialogrutorna Lägg till skriptmappning och Redigera skriptmappning för att lägga till nya eller redigera befintliga ursprungliga hanterare på webbservern. Ursprungliga hanterare, som även kallas skriptmotorer, är .exe- eller .dll-filer med oförvaltad kod som besvarar specifika begäranden.

OBS

Skriptmappningen är bakåtkompatibel med tidigare versioner av IIS. Körbara filer måste skrivas till CGI-specifikationen och dynamiska länkbibliotek måste stödja gränssnitt för ISAPI-tillägg.

Om du mappar en begärandetyp till en .exe-fil (skriptmotorn) kommer CgiModule att läsa in motsvarande körbara fil när en begäran kommer in till servern och den matchar hanterarmappningen. Om du mappar en begärandetyp till en .dll-fil (skriptmotorn) kommer ISAPI-modulen att läsa in dll-filen när en begäran kommer in till servern och den matchar hanterarmappningen. IIS 7 omfattar t.ex. en hanterarmappning för Active Server Pages (ASP). Alla begäranden för .asp-filer bearbetas av asp.dll-skriptmotorn som läses in av IsapiModule, eftersom asp.dll är ett ISAPI-tillägg.

OBS

När du konfigurerar skriptmappning för körbara filer måste du se till att CgiModule är registrerad och aktiverad på sidan Moduler. På samma sätt måste du, när du konfigurerar skriptmappning för dll-filer, se till att IsapiModule är registrerad och aktiverad på sidan Moduler.

När du klickat på OK för att lägga till eller spara hanterarmappningen måste den körbara filen läggas till i listan ISAPI- och CGI-begränsningar för att den ska kunna köras.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Sökväg för begäran

Ange ett filnamnstillägg eller ett filnamn med ett filtillägg för vilket du vill att hanteraren bearbetar begäranden. Om du t.ex. vill att alla begäranden som gjorts för ASP-filer ska köras anger du *.asp, och om du vill att samtliga begäranden för en viss fil ska köras, anger du filnamnet och dess tillägg, t.ex. Myfile.asp.

OBS

Om du vill konfigurera en skriptmappning med jokertecken, använd åtgärden Lägg till skriptmappning med jokertecken på sidan Hanterarmappningar.

Körbar fil

Ange sökvägen till CGI-programmet eller till ISAPI-tillägget i det fysiska filsystemet.

OBS

Om du anger sökväg för en .exe-fil och sökvägen innehåller mellanslag måste du omgärda sökvägen med dubbla citattecken ("). Du kan också ange kommandoradparametrar med .exe-filer. De här instruktionerna gäller inte .dll-filer.

Hitta .exe- eller .dll-filen i det fysiska filsystemet.

Namn

Ange ett beskrivande namn för hanterarmappningen.

Begränsningar för begäran

Öppnar dialogrutan Begränsningar för begäran där du kan ange ytterligare valfria begränsningar för mappningen.

Se även


Innehåll