Du använder funktionssidan Arbetsprocesser för att hantera en lista över arbetsprocesser som körs i programpooler på en webbserver. Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn på programpool

Här visas programpoolens namn. I Web gardens eller om du har en arbetsprocess som stängs ned samtidigt som en annan startar kan det hända att samma programpool förekommer mer än en gång i rutnätet för att redogöra för olika arbetsprocesser som körs i programpoolen.

Process-ID

Visar arbetsprocessens identifierare (ID).

Tillstånd

Här visas tillståndet för en process, t.ex. startar, igång eller stoppar.

CPU %

Visar procentandelen av tiden som arbetsprocessen använt CPU:n sedan senaste uppdateringen av data. Detta motsvarar indikationen CPU-användning i Aktivitetshanteraren i Windows.

Privata byte (kB)

Här visas den aktuella storleken på minnet som allokerats till en arbetsprocess. Det här minnet kan inte delas av andra processer. Det motsvarar Storlek på virtuellt minne i Aktivitetshanteraren i Windows.

Virtuella byte (kB)

Här visas den aktuella storleken på det virtuella adressutrymmet för en arbetsprocess.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Visa aktuella begäranden

Öppnar funktionssidan Begäranden där du kan visa de begäranden som körs för närvarande i vald programpool.

Se även


Innehåll