Med värdhuvuden kan du tilldela flera platser till en IP-adress på en webbserver utan att tilldela varje webbplats en unik IP-adress eller definiera TCP-portnummer som inte är standard. Att använda värdhuvuden är det vanligaste sättet att vara värd för flera webbplatser.

Obs!

Följande lista visar vilka steg (i IIS) du ska utföra för att lägga till ett eller flera värdhuvudnamn till en IP-adress. Efter att du har gjort följande steg måste du registrera värdhuvudnamnet eller -namnen med lämpligt namnmatchningssystem. Om din dator finns i ett intranät ska du registrera värdhuvudnamnet eller -namnen med intranätets namnmatchningssystem. Om din dator finns på Internet ska du registrera värdhuvudnamnet eller -namnen i DNS (Domain Name System) som administreras av InterNic.

 StegInformation
Kryssruta

Lägga till en webbplats på webbservern.

Lägg till webbplats

Kryssruta

Redigera webbplatsens bindning och lägg till ett värdhuvudnamn eller skapa en ny bindning med ett värdhuvudnamn.

Konfigurera bindningar för en webbplats

Kryssruta

Lägg till ytterligare bindningar med samma IP-adress och portnummer, men olika värdhuvuden om du vill ha fler platser tilldelade till en IP-adress.

Konfigurera värdhuvudnamn för en webbplats

Se även


Innehåll