Med værtsoverskrifter kan du knytte flere websteder til den samme IP-adresse på en webserver uden at skulle knytte en unik adresse til hvert websted eller tilknytte ikke-standardiserede TCP-portnumre. Brug af værtsoverskrifter er den mest almindelige metode at have flere websteder på samme server på.

Bemærkninger

Nedenstående liste skitserer de trin, der skal gennemføres i IIS, for at tilføje et værtsoverskriftsnavn eller flere værtsoverskriftnavne til en IP-adresse. Når nedenstående trin er gennemført, skal du registrere værtsoverskriftsnavnet eller -navnene i det relevante navnefortolkningssystem. Hvis computeren er forbundet med et intranet, skal du registrere værtsoverskriftsnavnet eller -navnene i intranettets navnefortolkningssystem. Hvis computeren er på internettet, skal du registrere værtsoverskriftsnavnet eller -navnene i Domain Name System (DNS), som administreres af InterNic.

 TrinReference
Afkrydsningsfelt

Tilføj et websted til webserveren.

Tilføj et sted

Afkrydsningsfelt

Rediger webstedets binding, og tilføj et værtsoverskriftnavn, eller opret en ny binding med et værtsoverskriftsnavn.

Konfigurer bindinger for et sted

Afkrydsningsfelt

Tilføj yderligere bindinger med samme IP-adresse og portnummer, men med andre værtsoverskrifter, hvis du vil have flere websteder knyttet til en enkelt IP-adresse.

Konfigurer værtsoverskriftnavne til et websted

Se også


Indholdsfortegnelse