Brug dialogboksen Rediger websted til at redigere egenskaberne for et eksisterende sted.

Bemærk!

Brug dialogboksen Webstedsbindinger til at redigere bindingsoplysninger for stedet.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn på sted

Viser det fulde navn på stedet.

Bemærk!

Du kan ikke ændre stedets navn i dialogboksen Rediger sted. Hvis du vil omdøbe et sted, skal du bruge handlingen Omdøb i ruden Handlinger på funktionssiden Steder.

Programgruppe

Viser den valgte programgruppe for stedet.

Vælg

Åbner dialogboksen Vælg programgruppe, hvor du kan vælge den programgruppe, som stedet skal køre i.

Fysisk sti

Skriv den fysiske sti, hvor stedets indhold gemmes. Indholdet kan ligge på den lokale computer eller komme fra en fjernmappe eller et share. Hvis indholdet er gemt på den lokale computer, skal du skrive den fysiske sti, f.eks. C:\Indhold. Hvis indholdet er gemt på et fjernshare, skal du skrive UNC-stien (Universal Naming Convention), f.eks. \\Server\Share.

Du kan også klikke på Tilslut som for at angive legitimationsoplysninger til oprettelse af forbindelse til den fysiske sti. Hvis du ikke oplyser legitimationsoplysninger, benytter webserveren pass-through-godkendelse. Det betyder, at indholdet bliver tilgængeligt vha. programbrugeridentiteten, og at konfigurationsfiler bliver tilgængelige vha. programgruppens identitet.

Åbner dialogboksen Naviger til mappe, hvor du kan vælge den fysiske placering til dit steds indhold.

Tilslut som

Åbner dialogboksen Tilslut som, hvor du kan vælge, hvordan der skal oprettes forbindelse til stien, du angav i boksen Fysisk sti. Pass-through-godkendelse anvendes som standard.

Testindstillinger

Åbner dialogboksen Testindstillinger, hvor du kan få vist en liste over testresultater, så du kan vurdere, om stiindstillingerne er gyldige.

Se også


Indholdsfortegnelse