Brug funktionssiden SSL-indstillinger for FTP til at styre kryptering for både kontrolkanal- og datakanaltransmissioner mellem din FTP-server og klienter.

Bemærk!

Disse indstillinger fungerer både i intranet- og internetmiljøer.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

SSL-certifikat

Angiver det SSL-certifikat, som du vil bruge til SSL.

Bemærk!

Når der vælges et SSL-certifikat, aktiveres SSL for et bestemt FTP-sted eller en bestemt FTP-server. SSL deaktiveres ved at vælge Ikke valgt på rullelisten.

Vis

Åbner dialogboksen Certifikat for det valgte certifikat.

Tillad SSL-forbindelser

Vælg denne indstilling for at tillade datakryptering for både kontrolkanalen og datakanalen, når der vælges et SSL-certifikat.

Kræv SSL-forbindelser

Vælg denne indstilling for at kræve datakryptering for både kontrolkanalen og datakanalen, når der vælges et SSL-certifikat.

Bemærk!

SSL kræver yderligere processortid og gør dataoverførsler langsommere på grund af de ekstra krypteringsdata, der skal sendes.

Brugerdefineret

Vælg denne indstilling for at tilpasse de individuelle datakrypteringskrav for både kontrolkanalen og datakanalen, når der vælges et SSL-certifikat.

Bemærk!

Hvis indstillingen Brugerdefineret vælges, aktiveres knappen Avanceret. Hvis der klikkes på Avanceret, vises dialogboksen Avanceret SSL-politik.

Brug 128-bit-kryptering til SSL-forbindelser

Vælg denne indstilling for at kræve stærkere kryptering. Du kan bruge 128-bit SSL som hjælp til at sikre overførsler mellem FTP-serveren og klienterne i enten et intranet- eller internetmiljø.

Bemærk!

128-bit SSL kræver mere processortid og gør dataoverførsler langsommere end med 40-bit versionen. Det skyldes, at 128-bit SSL overfører yderligere krypteringsdata for at give en stærkere kryptering. Inden du kræver 128-bit SSL, skal du derfor sikre dig, at dine dataoverførsler har brug for stærkere kryptering.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse