Brug funktionssiden HTTP-omdirigering til at aktivere omdirigering og til at konfigurere, hvordan indgående anmodninger omdirigeres til en ny destination.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Omdiriger anmodninger til denne destination

Vælg denne indstilling for at aktivere omdirigering af anmodninger og for at angive den URL-adresse, hvortil anmodningerne skal omdirigeres. Anmodninger kan omdirigeres til en virtuel sti, som f.eks. http://www.contoso.com/sales, eller til en fil, som f.eks. http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Omdiriger alle anmodninger til præcis destination (i stedet for i forhold til destination)

Vælg denne indstilling, hvis du vil have klienter omdirigeret til den præcise URL-adresse, der fremgår af boksen Omdiriger anmodninger til denne destination.

Hvis denne indstilling ikke er valgt, forholder destinationen sig til værdien, der er angivet i Omdiriger anmodninger til denne destination. Hvis du eksempelvis konfigurerer omdirigeringsdestinationen som http://www.contoso.com/sales, og en indgående anmodning er http://www.contoso.com/marketing/default.aspx, vil IIS omdirigere anmodningen til http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Omdiriger kun anmodninger til indhold i denne mappe (ikke undermapper)

Vælg denne indstilling, hvis du kun vil have klienter omdirigeret til indhold i den mappe, der er specificeret i boksen Omdiriger anmodninger til denne destination.

Hvis denne indstilling ikke er valgt, omdirigeres anmodninger til lokaliteten i boksen Omdiriger anmodninger til denne destination og til eventuelle undermapper under denne lokalitet. Hvis du eksempelvis konfigurerer omdirigeringsdestinationen som http://www.contoso.com/sales, kan anmodninger betjenes fra mapper under /sales, hvis indstillingen Omdiriger alle anmodninger til præcis destination (i stedet for i forhold til destination) ikke også er valgt.

Statuskode

Vælg en af følgende indstillinger for at angive, den omdirigeringsstatuskode, der skal sendes til klienterne:

  • Found (302): Fortæller webklienten, at den skal udstede en ny anmodning til lokaliteten. Dette er standardindstillingen.

  • Permanent (301): Fortæller webklienten, at lokaliteten for den anmodede ressource er ændret permanent.

  • Temporary (307): Forhindrer, at en webklient mister data, når browseren udsteder en HTTP POST-anmodning.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse