Brug funktionssiden Standarddokumenter til at konfigurere listen over standarddokumenter. Hvis en bruger får adgang til dit sted eller program uden at angive et dokumentnavn (ved f.eks. at bruge http://www.contoso.com/ i stedet for http://www.contoso.com/Default.htm), kan du konfigurere IIS til at levere et standarddokument, som f.eks. Default.htm. IIS returnerer det første standarddokument på listen, som svarer til et filnavn i mappen.

Bemærk!

Du kan forbedre ydelsen ved at sørge for, at det første standarddokument på listen findes på disk, og at det er det første filnavn på listen.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser filnavnet, der tilføjes som standarddokument.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj standarddokument, hvor du kan tilføje et filnavn til lilten over standarddokumenter.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Flyt op

Flytter et valgt emne opad på listen.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Flyt ned

Flytter et valgt emne nedad på listen.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Deaktiver

Deaktiverer funktionen Standarddokumenter. Når standarddokumenter er deaktiveret, og en bruger forsøger at få adgang til stedet eller programmet uden at angive et dokumentnavn, modtager klientbrowsere en 403–Forbudt-fejl, fordi webserveren ikke kan fastslå, hvilken fil der skal leveres, og klienten ikke kan få vist mappens indhold.

Bemærk!

Hvis funktionen Standarddokumenter er deaktiveret, men funktionen Gennemsyn af mapper er aktiveret, modtager klientbrowsere en mappefortegnelse i stedet for en 403–Forbudt-fejl.

Aktiver

Aktiverer funktionen Standarddokumenter.

Tilbage til nedarvet

Stiller funktionen tilbage til nedarvede indstillinger fra den overordnede konfiguration. Derved slettes lokale konfigurationsindstillinger, herunder emner fra listen, for denne funktion. Denne handling er ikke tilgængelig på serverniveauet.

Se også


Indholdsfortegnelse