Na stránce funkce Výchozí dokumenty lze konfigurovat seznam výchozích dokumentů. Pokud uživatel přejde na web nebo aplikaci bez uvedení názvu dokumentu (například požadavkem http://www.contoso.com/ místo http://www.contoso.com/Default.htm), můžete nastavit službu IIS tak, že vrátí výchozí dokument (například Default.htm). Služba IIS vrátí první výchozí dokument v seznamu, který odpovídá názvu souboru v adresáři.

Poznámka

V případě, že první výchozí dokument existuje na disku a odpovídá mu první název souboru v seznamu, bude výkon vyšší.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazí název souboru, který je přidán jako výchozí dokument.

Typ položky

Zobrazí, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat výchozí dokument, ve kterém lze přidat název souboru do seznamu výchozích dokumentů.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Nahoru

Posune vybranou položku v seznamu nahoru.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Dolů

Posune vybranou položku v seznamu dolů.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Zakázat

Zakáže funkci Výchozí dokumenty. Jsou-li výchozí dokumenty zakázány a uživatel otevře web nebo aplikaci, aniž zadá název dokumentu, zobrazí prohlížeč klienta chybu 403 (zakázáno). Důvodem je skutečnost, že webový server není schopen určit, který soubor má vrátit, a klient nemůže zobrazit obsah adresáře.

Poznámka

Pokud je funkce Výchozí dokumenty zakázaná, ale je povolená funkce Procházení adresářů, zobrazí se v prohlížečích klienta místo chyby 403 - zakázáno seznam adresářů.

Povolit

Povolí funkci Výchozí dokumenty.

Obnovit zděděné

Vrátí nastavení funkce tak, aby zdědila nastavení z nadřazené konfigurace. Tato akce odstraní místní nastavení konfigurace pro tuto funkci včetně položek v seznamu. Tato akce není dostupná na úrovni serveru.

Další odkazy


Obsah