Na stránce funkce Vlastní delegování webu a na stránce funkce Vlastní delegování aplikace lze nakonfigurovat výchozí stav delegování funkcí programu Správce služby IIS pro určitý web nebo aplikaci na serveru. Stav delegování funkce určuje, zda uživatelé, kteří nejsou správci a bylo jim uděleno oprávnění k webu nebo aplikaci, mohou na tomto webu nebo v této aplikaci konfigurovat funkci. Můžete například nakonfigurovat stav delegování funkce, jako například Připojovací řetězce, na hodnotu Čtení či zápis, pokud chcete uživatelům povolit konfiguraci této funkce na jejich webu nebo v aplikaci.

Funkce nakonfigurované na této stránce ovlivní pouze web nebo aplikaci, kterou vyberete z rozevíracího seznamu Weby nebo Aplikace. Pomocí tlačítka Kopírovat delegování lze otevřít dialogové okno a vybrat další weby a aplikace v případě, že chcete použít stejné stavy delegování funkcí pro jiné weby nebo aplikace. Na stránce Delegování funkcí můžete také nakonfigurovat výchozí stav delegování funkcí pro všechny weby a aplikace na webovém serveru.

Upozornění

Pokud jste nakonfigurovali stavy delegování funkcí a chcete tyto stavy později změnit, měli byste zkontrolovat, jak byly příslušné funkce delegovány na nižších úrovních konfigurace. Zjistíte tak, jaký budou mít provedené změny vliv na dané funkce na nižších úrovních. Pokud jste například nakonfigurovali funkci tak, aby byla na webech určena pouze pro čtení, a uživatel na úrovni webu odebral delegování funkce a nakonfiguroval tak více omezující nastavení, můžete neúmyslně změnit stav nastavený uživatelem, nakonfigurujete-li na nadřazené úrovni tuto funkci pro čtení i zápis. Nejlepší postup představuje použití testovacího počítače, na kterém vyzkoušíte, jaký vliv budou mít změny stavů delegování na prostředí počítače. Potom můžete změny provést i v provozním prostředí.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Weby nebo Aplikace

Vyberte web nebo aplikaci, pro kterou chcete nakonfigurovat stav delegování funkcí uživatelského rozhraní.

Poznámka

Chcete-li nakonfigurovat vlastní delegování pro web, je třeba se připojit k serveru v programu Správce služby IIS. Chcete-li nakonfigurovat vlastní delegování pro aplikaci, je třeba se připojit k webu v programu Správce služby IIS.

Kopírovat delegování

Kliknutím na tlačítko Kopírovat delegování otevřete dialogové okno Kopírovat delegování, ve kterém lze zkopírovat vlastní stavy delegování na jiné weby nebo aplikace.

Název

Zobrazí název funkce uživatelského rozhraní v modulu Správce služby IIS. Vyberte funkci a pak v podokně Akce nebo v místní nabídce vyberte požadovaný stav delegování.

Delegování

Zobrazí stav delegování pro funkci uživatelského rozhraní na nižších úrovních.

Prvky podokna Akce

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti delegování, které jsou k dispozici pro funkce služby IIS v modulu Správce služby IIS, a dopad možností delegování na konfigurační soubory a uživatelské rozhraní. Tyto funkce jsou funkce založené na konfiguraci. Rozšíříte-li modul Správce služby IIS o funkce jiných výrobců, mohou se stavy delegování lišit od stavů uvedených v této tabulce, jde-li o stavy delegování definované uživatelem.

Název prvkuPopis

Čtení či zápis

Umožní uživatelům, kteří nejsou správci webu nebo aplikace, zobrazit a konfigurovat vybranou funkci na úrovni webu nebo aplikace pomocí programu Správce služby IIS.

Jen pro čtení

Umožní uživatelům, kteří nejsou správci webu nebo aplikace, zobrazit, nikoli však konfigurovat, vybranou funkci na úrovni webu nebo aplikace pomocí programu Správce služby IIS.

Konfigurace pro čtení i zápis

Umožní uživatelům, kteří nejsou správci webu nebo aplikace, zobrazit a konfigurovat vybranou funkci na úrovni webu nebo aplikace pomocí programu Správce služby IIS. Tato možnost je k dispozici pouze pro funkce, které obsahují konfigurační nastavení v konfiguračním souboru i databázi, například pro funkce Uživatelé rozhraní .NET nebo Role rozhraní .NET.

Poznámka

Toto nastavení nemá vliv na oprávnění databáze.

Konfigurace jen pro čtení

Umožní uživatelům, kteří nejsou správci webu nebo aplikace, zobrazit, nikoli však konfigurovat, vybranou funkci na úrovni webu nebo aplikace pomocí programu Správce služby IIS. Tato možnost je k dispozici pouze pro funkce, které obsahují konfigurační nastavení v konfiguračním souboru i databázi, například pro funkce Uživatelé rozhraní .NET nebo Role rozhraní .NET.

Poznámka

Toto nastavení nemá vliv na oprávnění databáze.

Není delegováno

Odebere delegování vybrané funkce. Tato funkce se nezobrazí v programu Správce služby IIS a uživatelé, kteří nejsou správci, ji nebudou moci konfigurovat na úrovni webu nebo aplikace.

Obnovit na zděděné

Obnoví stav delegování vybrané funkce na stav zadaný na nadřazené úrovni.

Obnovit všechna delegování

Obnoví stavy delegování všech funkcí na stavy delegování zadané na nadřazené úrovni.

Výchozí delegování

Otevře stránku Delegování funkcí, na které lze nakonfigurovat výchozí stavy delegování pro weby a aplikace.

Další odkazy


Obsah